Vi tænder den grønne udvikling

Fjernvarme er fællesvarme

Med fjernvarme kan energikilderne udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg

Det særlige ved fjernvarme er, at alle energikilder kan tilsluttes. På den måde er vi ikke afhængige af et enkelt brændsel. Det giver stor fleksibilitet, som udnyttes fuldt ud hos Fjernvarme Fyn, hvor produktionen af varmen er fordelt på en bred vifte af anlæg.

Anlæggene anvender både nye og nuværende teknologier. Hos Fjernvarme Fyn er fjernvarme derfor en moderne og fremtidssikret løsning, hvor klimahensyn, forsyningssikkerhed og lave priser går hånd-i-hånd.

Fjernvarmen er et fælles varmesystem, hvor energikilderne kan udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg. Varmen produceres centralt og fordeles gennem et sammenhængende rørnet i jorden. Det belaster miljøet betragteligt mindre, end hvis hver enkelt husejer fyrede i egen kedel.

Hver dag året rundt arbejder vi for at sikre, at produktion og forsyning udvikler sig til fremtidens grønne samfund. Som kunde hos Fjernvarme Fyn behøver du derfor ikke spekulere på, om der er varme nok.