Vi tænder den grønne udvikling

Vores fjernvarme er nem og ren

Fjernvarme fylder ikke, høres ikke, lugter ikke

Som fjernvarmekunde behøver du ikke spekulere på, om der er varme nok. Vi har ansvaret for driften og overvåger produktion og fjernvarmerør døgnet rundt, så varmeafbrydelser er sjældne.

Med fjernvarme får du samtidig en varmekilde, der ikke fylder ret meget. Og så er fjernvarme ovenikøbet både lydløs og lugtfri.

Så lidt fylder dit fjernvarmeanlæg

Fjernvarme løber i et lukket rørsystem under jorden
Fra Fjernvarme Fyns anlæg pumpes det varme fjernvarmevand ud til dig som kunde i højisolerede rør under jorden. I dit hus bliver det varme vand brugt i radiatorer og til at opvarme brugsvandet via en varmeveksler eller varmtvandsbeholder. Her giver det varme fjernvarmevand sin varme videre til det vand, der kommer ud af vandhanerne. Fra dit hus løber fjernvarmevandet tilbage til Fjernvarme Fyns anlæg i afkølet form. Fjernvarmevandet cirkulerer på denne måde hele tiden i et lukket rørsystem.

Vidste du at ...
Fjernvarme Fyn har et samlet net af fjernvarmerør på mere end 2.300 km rør. Og vi udvider hele tiden forsyningsområdet.