Vi tænder den grønne udvikling

Vores fjernvarme er på fynske hænder

Vi har kontrol over produktion og forsyning

Fjernvarme Fyn er ejet af fællesskabet i Odense og Nordfyns Kommune. Vi har selv kontrol over produktionsanlæg og forsyning. Vi kan derfor skifte mellem de forskellige anlæg og tilpasse produktionen, så vi sikrer en effektiv grøn varmeforsyning og en god pris til mange.

Godt købmandskab sikrer en god pris til mange
Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas og olie viser, at fjernvarmen har været mærkbart billigst over en lang årrække. Det skyldes, at fjernvarmen ikke er ensidigt afhængigt af kun ét brændsel som for eksempel olie eller naturgas, hvor der jævnligt er store prisudsving.

Fjernvarme er samtidig fællesvarme, hvor energikilderne kan udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg.

Herunder kan du se den historiske prisudvikling for fjernvarme, olie og naturgas.