Fjernvarme Fyn tager stort skridt mod klimaneutral fjernvarme

Og starter nu et modningsprojekt for CO2-fangst.
Læs pressemeddelelse

Fjernvarme Fyn har et mål om at være klimaneutral i 2030. Efter omfattende tekniske og økonomiske analyser starter vi nu derfor et modningsprojekt for CO2-fangst og -lagring på vores affaldsenergianlæg. 

Første skridt er at forberede en ansøgning til den nationale støttepulje i 2025, der er rettet mod projekter indenfor CO2-fangst.

Det ambitiøse mål er i sidste ende, at der skal stå et færdigt anlæg klar til CO2-fangst hos Fjernvarme Fyn i 2029.

- Vi har allerede investeret meget i den grønne omstilling. Og nu er tiden inde til at tage det helt store ryk og til at yde vores markante bidrag til de danske klimamål. Det er ikke omkostningsfrit, og det er heller ikke risikofrit. Men vi gør det for vores børn og vores børnebørn, siger Fjernvarme Fyns administrerende direktør Louise Høst og uddyber:

- Vi ved godt, at det her er en stor investering, men vi ved også, at det bliver dyrt for os alle, hvis vi lader være. Klimaforandringerne har ikke tænkt sig at vente på os.

Udledningen af CO2 er den helt store globale klimatrussel. Det er derfor afgørende, at store danske virksomheder tager ansvar og bidrager til at mindske udledningen og viser vejen internationalt.

Vi arbejder derfor målrettet mod at blive klar til at søge den statslige pulje med en forventet ansøgningsfrist ultimo 2025.

- Før vi kan forpligte os til en så omfattende investering, er det vigtigt, at vi gør vores forarbejde ordentligt. Alt andet vil være økonomisk uansvarligt. Med det modningsprojekt vi igangsætter nu, kan vi præsentere et bæredygtigt og solidt projekt, der vil være konkurrencedygtigt, fortæller Louise Høst.

Vi starter med affaldsenergianlægget
Puljemidlerne tildeles de projekter, som har det laveste støttebehov per ton indfanget CO2. Derfor fokuserer vi i første omgang på de mængder, som kan fanges og lagres med den lavest mulige omkostning. Her har de grundige analyser vist, at det kan ske ved CO2-fangst på vores affaldsenergianlæg. 

- Vi starter her, fordi det er det anlæg, som trods affaldssortering, stadig har en fossil udledning, samtidig med, at det oftest er i drift. Det betyder, at det er den mest omkostningseffektive investering, vi kan lave, og det er her udbyttet er størst, fortæller udviklingschef Kim Winther.

Visionen er, at der skal etableres anlæg til CO2-fangst på de resterende produktionsanlæg hos Fjernvarme Fyn, når markedsvilkårene har ændret sig. Som det ser ud nu, vil en yderligere investering på de andre mindre anlæg ikke være rentabel.

- Vi vil på nuværende tidspunkt løbe en uacceptabel stor økonomisk risiko, hvis vi vælger at fange CO2 på alle vores anlæg. Vi hverken kan eller vil sætte vores økonomi eller kundernes forsyningssikkerhed over styr med de beslutninger, vi træffer. Derfor må vi vente lidt, førend vi kan gå videre med den del af projektet, konkluderer udviklingschef Kim Winther og afrunder:

- Vi vil løbende følge udviklingen og er åbne overfor andre måder at sikre CO2-fangst på vores matrikel.

Vi formidler viden om fangst og lagring af CO₂ sammen med resten af branchen og Novo Nordisk Fonden på hjemmesiden CO₂ i dybden. Det er et vidensforum, som bygger på officielle kilder, forskning og input fra myndigheder, giver svar og skaber overblik om fangst og lagring af CO₂.  

CO2-fangst og lagring er vejen frem
I 2023 gennemførte Fjernvarme Fyn en foranalyse sammen med Fortum Waste Solutions i Nyborg og med Fortum Power-to-X, som er Fortums forretningsenhed for grønne brændstoffer. Studiet var støttet af Erhvervsfremmestyrelsen, REACT. Formålet var at undersøge mulighederne for at indfange, lagre og genanvende CO2.

Foranalysen peger på, at CO2-fangst og lagring hos Fjernvarme Fyn er teknisk realistisk og økonomisk gennemførligt, hvis der opnås støtte fra de statslige puljemidler til CO2-fangst. 

Foranalysen viser desuden, at der aktuelt ikke er økonomisk grundlag for, at Fortum foretager en investering i et Power-to-X anlæg placeret hos Fjernvarme Fyn. 

Virksomhederne har derfor besluttet i stedet at holde muligheden åben for et fortsat samarbejde om anvendelse af CO2 og infrastruktur.

Læs pressemeddelelse:
Fjernvarme Fyn og Fortum fokuserer fremover på det nære samarbejde (pdf)

Fokus på kendt teknologi
Fjernvarme Fyn arbejder nu med et koncept baseret på kendt teknologi, som dog vil skulle indpasses på et affaldsforbrændingsanlæg. Vi vil bygge og drive fangstanlægget, mens eksterne samarbejdspartnere skal stå for transport og lagring af CO2. Det er den mest sikre vej til at få et anlæg i drift allerede i løbet af 2029. 

Vi arbejder dog parallelt med at undersøge, om der eventuelt kan involveres tekniske og finansielle partnere i projektet for at reducere risikoen.

Følg med i processen

Se de foreløbige tegninger af anlægget

Projektet er stadig i sin spæde start og meget kan nå at ændre sig. Det er derfor langt fra sikkert, at anlægget kommer til at se ud som herunder. Men pt. arbejder vi ud fra en plan om, at CO2-fangstanlægget, varmepumper, transformer og køletanke skal samles i én bygning. Det vil give et roligt arkitektonisk udtryk med én samlet bygning i midten af et landskab af mange forskelligartede bygninger.

Bygningen vil være tæt på røggas og den eksisterende skorsten, hvilket er en stor fordel. Og samtidig kræver placeringen ikke en masse rørføring.

Vælger vi at opføre én samlet bygning, vil det betyde, at det eksisterende vandbehandlingsanlæg skal flyttes. Det samme skal tre gylletanke samt en tank.  Og man skal drøfte, hvor man skal placere en nedgang til en ingeniørgang.