Samfundsansvar og verdensmål

Vi inviterer den vilde natur indenfor

Vi gør plads til naturen

Vi har mange udearealer fordelt over hele forsyningsområdet. Af disse arealer er cirka 200.000 m2 velegnet til at omlægge til vild natur. Foreløbig har vi omlagt cirka 123.000 m2, og planen er at have omlagt alle udearealerne i løbet af 2024.

Ved at give sommerfugle, bier og andre insekter nye levesteder er vi med til at sikre et sundt økosystem.

Ferritslev

Ferritslev Varmeværk

På Ferritslev Varmeværk, Krystalvænget 10, er der etableret en græs- og blomstereng. Der er skabt lysninger, og krattet er blevet trimmet. Der er plantet hjemmehørende træer og etableret en jordvold.

690 m2 er omlagt til vild natur.

Nr. Broby

Nr. Broby Varmeværk

Ved Nr. Broby Varmeværk, Stationsvej 14, er der etableret en besøgshave, hvor du er velkommen til at gå en tur i haven og blive inspireret til at lukke flere planter og dyr ind i din egen have.

Planter, træer og buske er valgt, så der er noget, der er grønt eller blomstrer, det meste af året. De valgte planter til løv- og blomsterengen blomster om foråret og henover sommeren og har vigtige funktioner som fødekilde og værtsplanter for insekters larver. Samtidig leverer blomsterende planter, buske og træer nektar til bier, sommerfugle og svirrefluer samt pollen til biernes larver. 

Udover føde har insekterne brug for gode skjul beskyttet mod vind og vejr, hvor de kan overvintre og lægge æg for at sikre næste generation. Gemmestederne kan have mange forskellige former. På græsengen kan insekterne gemme sig under barken på døde træstammer, i den lange vedstak eller i bunker af grene, kviste og visne blade. Og i insekthoteller placeret i et grusbed overfor blomsterengen er der også plads til mange gæster. Især bladskærer-bier er glade for de lange hule rør, mens mariehøns gemmer sig blandt kogler.

I forhaven er der lavet flere runde løgbede i græsplænen. Her vil Vintergækker, Krokus og Vibeæg pible frem om foråret og give nektar til insekterne. Og planterne i bestøverbedet ud mod Stationsvej vil tiltrække insekterne med deres nektar, pollen, duft og farve.

Ved at have insekter i haven hjælper du bestøvningen af dine blomster og frugttræer. Samtidig er insekterne naturlig føde for fugle og pindsvin. Der er derfor mange gode grunde til at lukke vildskaben ind i haverne.

1.651 m2 er omlagt til vild natur.

Nr. Broby Pumpestation

På Nr. Broby Pumpestation, Industrivej 54, er der etableret en græs- og blomstereng. Der er plantet træer og buske, og en stenbunke skaber ly for insekter.

1.920 m2 er omlagt til vild natur.

Odense C

Centrum Varmecentral

På Centrum Varmecentral, Enggade 13, er der etableret en græs- og blomstereng.

1.918 m2 er omlagt til vild natur.

Centrum Pumpestation

På Centrum Pumpestation, Pjentedamsgade 24, er arealet blot fredet. Eksisterende buske skaber levegrundlag for insekter.

28 m2 er omlagt til vild natur.

Grønløkkevej Pumpestation

På Grønløkkevej Pumpestation, Grønløkkevej 20 A, er der etableret en blomstereng. Der er plantet hjemmehørende træer og buske.

292 m2 er omlagt til vild natur.

Havnegade 120

På Havnegade 120 er der sået blomsterfrø på støjvolden rundt om de mange anlæg. Der er blevet plantet træer og buske og anlagt en græs- og blomstereng. Og dødt ved får lov at ligge og skabe ly for insekter.

14.000 m2 er omlagt til vild natur.

Odense M

Billedskærervej Varmecentral og Pumpestation

På Billedskærervej Varmecentral og Pumpestation, Billedskærervej 7 og 9, er der etableret en græs- og blomstereng. Der er skabt lysninger, og krattet er blevet trimmet. Der er plantet hjemmehørende træer og etableret en jordvold samt udlagt træstammer.

4.188 m2 og 1.708 m2 er omlagt til vild natur.

Odense NØ

Bullerup Varmecentral

På Bullerup Varmecentral, Brolandvænget 20, er der etableret en græs- og blomstereng. Der er skabt lysninger og krattet er blevet trimmet.

13.841 m2 er omlagt til vild natur.

Bullerup Pumpestation

På Bullerup Pumpestation, Kertemindevej 241, er arealet blot fredet. Træer og buske skaber forbedret levegrundlag for insekter.

2.120 m2 er omlagt til vild natur.

Kertemindevejens Pumpestation

På Kertemindevejens Pumpestation, Kertemindevej 169, er arealet blot fredet. Eksisterende buske skaber levegrundlag for insekter.

419 m2 er omlagt til vild natur.

Åsum Pumpestation

På Åsum Pumpestation, Gartnervænget 31, er arealet blot fredet. Træer og buske skaber forbedret levegrundlag for insekter.

89 m2 er omlagt til vild natur.

Odense S

Bellinge Varmecentral

På Bellinge Varmecentral, Kratholmvej 52A, er der etableret græs- og blomstereng. Der er skabt lysninger, og krattet er blevet trimmet. En biavler har sat bistader op.

9.490 m2 er omlagt til vild natur.

Dalum Varmecentral

På Dalum Varmecentral, Zachariasvænget 40, er der etableret en græs- og blomstereng. Der er skabt lysninger, og krattet er blevet trimmet. Der er plantet hjemmehørende træer og buske.

5.070 m2 er omlagt til vild natur.

Fangel Varmecentral

På Fangel Varmecentral, Borrebyvej 7, er der etableret en græs- og blomstereng. Der er skabt lysninger, og krattet er blevet trimmet. Der er plantet hjemmehørende træer og buske.

6.867 m2 er omlagt til vild natur.

Odense SV

Dyrup Varmecentral

På Dyrup Varmecentral, Højmevej 15, er arealet blot fredet. Eksisterende buske skaber levegrundlag for insekter.

3.042 m2 er omlagt til vild natur.

Odense SØ

Tietgenbyens Varmecentral

På Tietgenbyens Varmecentral, M. P. Allerups Vej 57, er der etableret græs- og blomstereng.

23.575 m2 er omlagt til vild natur.

Odense V

Bolbro Varmecentral

På Bolbro Varmecentral, Møllemarksvej 37 og 37 B, er der etableret en græs- og blomstereng. Der er skabt lysninger, og krattet er blevet trimmet. Der er plantet hjemmehørende træer og etableret en jordvold samt udlagt træstammer.

6.555 m2 er omlagt til vild natur.

Søndersø

Søndersø Pumpestation

På Søndersø Pumpestation, Odensevej 98, er der plantet træer og buske.

1.500 m2 er omlagt til vild natur.