Vilkår for tilslutning

Her på siden kan du læse om vilkår for tilslutning i områderne Spedsbjerg, Skallebølle Syd, Allerup, Tokkerodparken (Morud), Æblekvarteret (Morud), Lykkebovej og Kappendrupvej 1-11 (Rolfsted) og Folehaven og Sundruse (Søndersø).

Din tilmelding til fjernvarme er betinget af følgende

 1. Ejendommen skal være inkluderet i et projektforslag for ét af følgende områder:
  - Ask- og Ahornvænget i Søndersø
  - Møllevej i Otterup
  - Spedsbjerg
  - Skallebølle Syd
  - Allerup
  - Tokkerodparken, Morud
  - Æblekvarteret, Morud
  - Lykkebovej og Kappendrupvej 1-11, Rolfsted
  - Folehaven og Sundruse, Søndersø
 2. Prisen gælder en enkelt ejendom med et boligareal på op til 300 m2.
 3. Arealet i form af bolig + 25 % af eventuelt kælderareal udregnes efter oplysninger i BBR.
 4. For at kunne gøre brug af tilbudsprisen skal ejendommen være forsynet med eget fyringsanlæg/afregningsmåler. Ved fælles gasstik, fælles kedelanlæg eller fælles afregning udregnes et særligt tilbud på konverteringen.
 5. Tilbudsprisens maksimale stikledningslængde er 20 meter. Ved længere stik afregnes 1.325 kr. per meter, der betales som et engangsbeløb, inden arbejdet begyndes.
 6. Stikket føres den kortest mulige vej til ejendommen. Ønskes andre stikføringer, afregnes differencen mellem korteste vej og valgte føring med 1.325 kr. per meter, inden arbejdet startes.
 7. Stikledningens længde regnes fra det, af ejendommens skel, som ligger ud mod fordelingsnettet i vejen.
 8. Ved ejendomme, som er større end 300 m2, skal beregnes et individuelt tilbud.
 9. Ved betaling af tilslutning over abonnement, vil den månedlige betaling opkræves kvartalsvis over varmeregningen som et særskilt bidrag. Ved ejerskifte vil bidraget blive overført til ny ejer. Det er den sælgende ejers forpligtelse at oplyse om, at denne aftale er indgået. Betalingen vil blive opkrævet i 20 år, hvorefter det bortfalder automatisk.
 10. Ved betaling af tilslutning over abonnement vil opkrævningen af bidraget starte, når fjernvarmemåleren er afhentet, dog senest 6 måneder efter at fjernvarmestikket er etableret.
 11. Hvis man som forbruger ønsker at stoppe/udtræde med at aftage fjernvarme, skal forbrugeren opsige sin aftale med Fjernvarme Fyn. Ved udtrædelse vil Fjernvarme Fyn opkræve en udtrædelsesgodtgørelse. Forbrugeren skal dermed afholde alle omkostninger forbundet med fraskæring af stikledning og nedtagelse af måler. Forbrugere der i sin tid har valgt en abonnementsordning ved tilslutning, skal ved udtrædelse betale det samlede abonnentsbeløb som resterer i den 20-årige abonnementsperiode.
 12. Alle forbrugsafgifter afregnes efter Fjernvarme Fyns gældende takster.
 13. Fjernvarme Fyn forbeholder sig retten til årligt at indeksregulere abonnementspriser efter nettoprisindekset i Danmarks Statistik.
 14. Igangsættelse af projektet kræver, at minimum 75% af de mulige ejendomme tilslutter sig.
 15. Der kan i forbindelse med tilbudsprisen ikke opnås tilskud fra ”Bolig-Job-Ordningen” til stikledningsarbejdet.
 16. Opbygning af internt VVS-anlæg samt eventuel afbrydelse af gasstik er ikke inkluderet i prisen. Dette skal der indhentes et særskilt tilbud på ved en autoriseret VVS-installatør.
 17. Ejere af ejendomme tilsluttet naturgas skal selv bestille afbrydelse af gasstikket ved EVIDA.
 18. For at få fjernvarme til den aktuelle tilbudspris, skal man tilmelde sig senest en måned inden, der graves på ens vej. Når Fjernvarme Fyn kender datoen for opstart af projektet, vil sidste frist for at opnå tilslutning til tilbudsprisen blive meldt ud.