Vi er kendt for vores billige fjernvarme

Læs alt om vores priser for private og erhverv. Du kan også finde information om tilslutning og meget mere.
Sådan er din regning sammensat
Generelt Ekskl. moms Inkl. moms
Årligt målerbidrag pr. enhed 260,00 kr. 325,00 kr.
Pr. GJ forbrugt energi * 87,00 kr. 108,75 kr.
Pr. MWh forbrugt energi * 313,20 kr. 391,50 kr.
Pr. m3 målt fjernvarmevand * 2,80 kr. 3,50 kr.
Effektbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
Alm. fast betaling pr. m2 areal **
1 - 1.000 m2 10,00 kr. 12,50 kr.
Særligt tillæg for Nr. Broby (01/10/15 - 01/10/23) Ekskl. moms Inkl. moms
Pr. m2 BBR-areal 24,00 kr. 30,00 kr.
Særligt tillæg for Ferritslev Fjernvarme (01/01/18 - 01/01/28) Ekskl. moms Inkl. moms
Pr. m2 BBR-areal 25,60 kr. 32,00 kr.
Generelt Ekskl. Moms Inkl. Moms
Årligt målerbidrag pr. enhed kr. 260,00 kr. 325,00
Pr. GJ forbrugt energi* kr. 87,00 kr. 108,75
Pr. MWh forbrugt energi* kr. 313,20 kr. 391,50
Pr. m3 mål fjernvarmevand* kr. 2,80 kr. 3,50
Effektbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
Alm. fast betaling pr. m2 areal**
1 - 1.000 m2 kr. 10,00 kr. 12,50
1.001 - 3.000 m2 kr. 9,00 kr. 11,25
3.001 - 7.000 m2 kr. 8,00 kr. 10,00
Over 7.000 m2 kr. 7,00 kr. 8,75
Betaling for mængdebegrænser (min. 0,5 m3/time) Ekskl. moms
Ejendomme med meget afvigende varmebehov kan tilsluttes med mængdebegrænser. Mængdebegrænserens størrelse beregnes af ejerens rådgiver ud fra ejendommens reelle maksimale varmebehov.
Årlig belastning ved
0,5 - 3,0 m3/time kr. 6.000,00 pr. m3
3,1 - 8,0 m3/time kr. 18.000,00 for 3 m3 + 5.250,00 pr. yderligere m3
8,1 - 20,0 m3/time kr. 44.250,00 for 8 m3 + 4.500,00 pr. yderligere m3
Over 20,0 m3/time kr. 98.250,00 for 20 m3 + 3.750,00 pr. yderligere m3

* Priserne indeholder statsafgifter
** Maks. 4,0 m i etagehøjde

Priser

Priseksempel

Et standardhus på 130 m2 med et varmebehov på 18,1 MWh har en samlet varmeregning på 10.739 kr. årligt.

Sammenlignet med øvrige fjernvarmeforsyninger ligger Fjernvarme Fyns priser i den lave ende.

Du kan se Forsyningstilsynets prisstatistik for fjernvarmeforsyninger herunder.

 

Sådan er din regning sammensat

Du afregnes i forhold til temperatur-forskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af din bolig. Derudover kommer en række bidrag.

Hvordan beregnes effektbidrag/ supplerende investeringsbidrag?

Effektbidrag
Alle Fjernvarme Fyns kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

Supplerende investeringsbidrag
Udvider du din bolig vil du blive opkrævet et supplerende bidrag (engangsbeløb).

Hvornår kan du ansøge om refusion?

Som privat kunde er det muligt at ansøge om refusion, hvis ens varmeanlæg er løbet løbsk. I denne forbindelse skal det dog pointeres, at det altid er slutkundens eget ansvar at følge forbruget, samt at refusion udbetales kulant, hvilket vil sige, at det ikke er noget som Fjernvarme Fyn er forpligtet til.

Hent Fjernvarme Fyns prisfolder her

Download Fjernvarme Fyns prisfolder gældende fra 1. januar 2022 herunder.

Prishistorik

Se Fjernvarme Fyns priser fra de foregående år.

Bor du lejlighed af ældre dato?

De fleste énfamilieboliger - række- og parcelhuse får varmen leveret direkte fra os.

Hvis man bor i en lejlighed, der er af ældre dato, leverer vi kun fjernvarme til selve ejendommen, og boligselskabet og ejerforeningen står herefter for den interne fordeling og afregning. Varmen er den samme, men hvis der er spørgsmål til afregningen eller spørgsmål om varme og varmtvandsforsyningen, skal man kontakte boligselskabet eller ejerforeningen.

Hvad er graddage?

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været og anvendes til at beregne en bygnings energiforbrug. Graddagetallet kan hjælpe dig med at sammenligne din boligs energiforbrug per måned med en normalmåned og per år med et normalår.

Graddage beregnes som forskellen mellem en basistemperatur på 17 °C og den udendørs middeltemperatur målt over et døgn. På den måde er graddage et mål for, hvor meget energi der reelt kræves for at opvarme et gennemsnitshus. Hvis der for eksempel er 5 °C udendørs i gennemsnit i løbet af et døgn, skal vi selv opvarme boligen 12 °C. Altså er der 12 graddage i det døgn (17 °C – 5 °C = 12 °C).

Tilslutning

Hvordan bliver jeg tilsluttet fjernvarme?

Bor du i et område, hvor Fjernvarme Fyn leverer varme, kan du blive tilsluttet.

Låneordning

Bor du i et område, hvor der ikke tidligere har været fjernvarme, tilbyder vi en låneordning, som kan dække op til 95 % af udgifterne til etablering af din fjernvarmeinstallation.

Hvad dækker tilslutningsbidraget?

Som ny kunde betaler du et tilslutningsbidrag for at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen. 

Tilslutningsbidraget består af et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag.

Derfor er fjernvarme også attraktivt i lavenergibyggeri

Er du grundejer til et kommende nyt lavenergibyggeri, har du flere valg inden for opvarmning. Ligger din grund i et område med fjernvarme, er tilslutning til fjernvarme et attraktivt valg.

Erhverv

Afgifter - ERHVERV

Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgifter på kul, affald, olie, naturgas og el til virksomheder.

Betaling for mængdebegrænser - ERHVERV

Ejendomme med meget afvigende varmebehov kan tilsluttes med mængdebegrænser. Mængdebegrænserens størrelse beregnes af ejerens rådgiver ud fra ejendommens reelle maksimale varmebehov.

Investeringsbidrag for mængdebegrænser - ERHVERV

Som ny kunde betaler du et investeringsbidrag. Ejendomme med meget afvigende varmebehov kan tilsluttes med mængdebegrænser. Mængdebegrænserens størrelse beregnes af ejerens rådgiver ud fra ejendommens reelle maksimale varmebehov.

Investeringsbidraget er et engangsbeløb og dækker Fjernvarme Fyns omkostninger til investering i blandt andet udvidelse af ledningsnettet, pumpestationer, hovedhaner, målere med videre.

Områder
Se om du kan tilsluttes fjernvarme
Bliv ringet op

Klar på at komme i gang med fjernvarme?