Hvad koster en tilslutning?

Vi er ved at opdatere vores priser. Pt. er vores prisberegner derfor ikke tilgængelig her på siden.

Priser

Vi er i gang med at opdatere vores priser. Pt. er det derfor ikke muligt at få oplyst en pris ved tilslutning til fjernvarme i et område, hvor Fjernvarme Fyn allerede leverer fjernvarme.

Ejendommens BBR-areal Investeringsbidrag
kr. inkl. moms
Indtil 70 m2 6.888,00 kr.
71 - 500 m2 6.888,00 kr. for 70 m2 + 29,90 kr.
pr. yderligere m2
501 - 1.000 m2 19.745,00 kr. for 500 m2 + 24,40 kr.
pr. yderligere m2
1.001 - 2.000 m2 31.945,00 kr. for 1000 m2 + 19,80 kr.
pr. yderligere m2
2.001 - 4.000 m2 51.745,00 kr. for 2000 m2 + 16,20 kr.
pr. yderligere m2
4.001 - 8.000 m2 84.145,00 kr. for 4000 m2 + 12,40 kr.
pr. yderligere m2
8.001 - 16.000 m2 133.745,00 kr. for 8000 m2 + 9,40 kr.
pr. yderligere m2
Over 16.001 m2 208.945,00 kr. for 16000 m2 + 7,50 kr.
pr. yderligere m2
Etagehøjden må maks. udgøre 4 meter inkl. etageadskillelse