Grønt vand

Spørgsmål og svar

Hvordan kan jeg være sikker på, at min varmeinstallation er i orden?

Du kan tjekke din varmeinstallation ved at følge denne anvisning.

Hvad skal jeg gøre, hvis vandet i min varme vandhane er grønt?

Du skal kontakte en VVS-installatør og ringe til Fjernvarme Fyn på telefon 65 47 30 00.

Hvis mit brugsvand ikke er grønt, efter det grønne sporstof er tilsat, kan jeg så være sikker på, at min installation er i orden?

Nej. Hvis trykket på brugsvandet er højere end fjernvarmevandet i det område, hvor du bor, kan du godt have en defekt installation uden at få grønt vand. Vi anbefaler derfor, at du tester din vandvarmer for utætheder. Du kan teste din vandvarmer ved at lukke for vandstikket ved vandmåleren og åbne for en vandhane med varmt vand. Kommer der nu grønt vand ud af den varme hane, er din vandvarmer utæt, og du skal kontakte en VVS‐installatør og ringe til Fjernvarme Fyn på telefon 65 47 30 00.

Hvor længe skal jeg holde øje med vandets farve for at opdage eventuelle utætheder?

Efter det grønne farvestof er tilsat, vil der gå mange måneder, inden farven er helt væk i fjernvarmevandet.

Hvorfor kan det varme vand blive grønt?

Hvis din vandvarmer er defekt, kan der løbe fjernvarmevand med grønt sporstof over i vandværksvandet.

Må jeg fortsat bruge vandet?

Det grønne farvestof udgør ikke en sundhedsrisiko, men vi anbefaler, at du får repareret din varmeinstallation hurtigst muligt. Når der er grønt vand i din varme hane, er det fordi, der løber fjernvarmevand over i dit vandværksvand.

Er det farligt?

Farvestoffet i vandet vil være fortyndet så meget, at det ikke udgør nogen sundhedsfare.
I koncentreret form kan farvestoffet dog virke irriterende overfor hud og slimhinder.

Miljøstyrelsen tillader farvestoffet i alle typer kosmetik i op til 6 %. Til sammenligning tilsætter Fjernvarme Fyn farvestoffet i en koncentration på 0,0002 %.

Bliver mit hår grønt, hvis jeg tager bad, og der er en utæthed i min varmeinstallation?

Der er en lille risiko for, at dit hår kan få et grønligt skær. Bliver dit hår grønt, anbefaler vi, at du efterfølgende skyller det i koldt vand.

Bliver mit vasketøj grønt?

Der er en lille risiko for, at dit vasketøj kan få et svagt grønt skær. Bliver dit vasketøj grønt, anbefaler vi, at du efterfølgende skyller det i koldt vand.

Kan det grønne farvestof komme i det kolde drikkevand?

Ja. Der er en meget lille risiko for, at fjernvarmevandet kan løbe over i det kolde drikkevand, hvis du har en defekt tilbagestrømssikring før vandvarmeren, og vandtrykket i fjernvarmesystemet samtidig er større end trykket på drikkevandssystemet.

Bliver jeg syg, hvis jeg drikker vand med grønt farvestof?

Det grønne farvestof vil være fortyndet så meget, at der ikke vil være nogen risiko forbundet med at drikke det, men vi anbefaler, at du hurtigst muligt får repareret din vand‐ og varmeinstallation.

Der er grønt vand i naturen. Hvad gør jeg?

Ring til Fjernvarme Fyn på telefon 65 47 30 00. Det grønne vand viser, at der er en utæthed i et fjernvarmerør i nærheden.

Har du andre spørgsmål?

Fremgår dit spørgsmål ikke af ovenstående liste, er du altid velkommen til at kontakte Fjernvarme Fyn på telefon 65 47 30 00.