Piger leger på gulvet foran radiator
Områder

Årslev og Sdr. Nærå

Vi planlægger at udvide til Årslev og Sdr. Nærå. Bor du i området, kan du blive skrevet op og blive kontaktet, når vi ved mere om projektet og prisen. Det er helt uforpligtende.

Kontakt os, hvis du vil med på listen
Milepæl
1. juni, 2021

Projektet sættes i gang ved tilstrækkelig antal bindende tilmeldinger

Milepæl
1. april, 2021

Forventet opstart af indsamling af endelige tilsagn

Milepæl
1. april, 2021

Kommunen forventes at godkende projektet

Milepæl
19. januar, 2021

Ansøgning om tilskud sendt til Energistyrelsen

Milepæl
18. januar, 2021

Projekt sendt i offentlig høring af Faaborg-Midtfyn Kommune

Milepæl
15. januar, 2021

Projektforslag indsendt til Faaborg-Midtfyn Kommune

Milepæl
10. januar, 2021

Vejledning om ny tilskudspulje udsendt af Energistyrelsen

Milepæl
2. december, 2020

Ny projektbekendtgørelse

Priser og finansiering

Hvad koster det at blive tilsluttet fjernvarme i Årslev og Sdr. Nærå?

Ny tilskudspulje gør det billigere end aldrig før at få fjernvarme
En ny tilskudspulje gør det langt billigere at skifte til fjernvarme.

Tilskudspuljen er en del af klimaaftalen af juni 2020, der skal sænke CO2-udledningen i Danmark. Med aftalen er partierne enige om, at olie- og gasfyr skal udfases inden 2030. Og grøn fjernvarme er udpeget til at være en af fremtidens opvarmningsformer.

Fjernvarme Fyn har ansøgt om tilskud til projektet i Årslev og Sdr. Nærå. Så snart vi har Energistyrelsens tilsagn om tilskud, vil du kunne læse mere om pris og vilkår her på siden.

Spørgsmål og svar

Mit fyr er ikke ret gammelt - skal jeg skifte?

Du kan få lagt et fjernvarmestik ind til huset uden at blive tilsluttet fjernvarme - og vente med at aftage varme i op til fem år. På denne måde skal du kun betale en del af tilslutningen her og nu.

Fordele ved denne løsning:

  • Du får fjernvarmestikket med opstartsrabat
  • Du kan fortsætte med dit fyr nogle år endnu
  • Du kan hurtigt skifte til fjernvarme, hvis fyret går i stykker
  • Du kan vente med at betale restbeløbet, til du bliver tilsluttet fjernvarme
  • Du er med til at sikre, at fjernvarmen kommer til dit område

 

Priseksempel for et hus med gasfyr
Et hus på 130 m2 og 15 m stikledning

Tilslutningsbidrag: 18.784 kr.
Årligt gebyr i forbindelse med frostsikring: 300 kr.

Når du ønsker at aftage varme, skal du betale restbeløbet (byggemodningsbidraget). Dette skal ske senest fem år efter, at du har fået etableret fjernvarmestikket.

Restbeløb til betaling, når der åbnes for fjernvarmen: 12.250 kr.

Hvorfor er fjernvarme billigere end andre opvarmningsformer?

Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas og olie viser, at fjernvarmen har været mærkbart billigst over en lang årrække. Det skyldes flere forhold:

  • Fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra el-produktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder - for eksempel affald, biomasse og sol. Dermed er fjernvarme ikke ensidigt afhængig af olie, kul og gas, hvor der jævnligt er store prisudsving.
  • I modsætning til andre opvarmningsformer er fjernvarmen et fælles varmesystem, hvor energikilderne kan udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg. Fjernvarmekunderne deler udgifterne til drift, vedligehold og udvikling.
Hvorfor er fjernvarme nemt og sikkert?

Det er fjernvarmeselskabet, der har ansvar for driften. Det betyder, at man som fjernvarmekunde ikke skal bekymre sig, om der er varme nok.

Fra fjernvarmeværkerne pumpes det varme fjernvarmevand ud til kunderne i højisolerede rør under jorden. I husene bliver det varme vand brugt i radiatorer og til at opvarme brugsvandet via en varmeveksler eller varmtvandsbeholder. Her giver det varme fjernvarmevand sin varme videre til det vand, der kommer ud af vandhanerne. Fra husene løber fjernvarmevandet tilbage til fjernvarmeværket i afkølet form. Fjernvarmevandet cirkulerer på denne måde hele tiden i et lukket rørsystem.

Både produktion og fjernvarmerør bliver overvåget døgnet rundet, så varmeafbrydelser er sjældne.

Hvorfor er fjernvarme grøn fornuft?

År for år fylder de vedvarende energikilder mere, og det reducerer vores CO2-udslip i stor skala.

Når vi udleder CO2, forstærker vi den globale opvarmning. Men vi har brug for at opvarme vores boliger og brugsvand. Derfor er det vigtigt at få mest mulig varme med mindst muligt CO2-udslip.

Det er her, fjernvarmen har sin styrke. Den bruger overskudsvarmen fra el-produktion og affaldsforbrænding, og den kan baseres på alt fra flis og halm til sol og biogas. Når fjernvarmen bliver produceret på olie og naturgas, udnytter den også energien langt mere effektivt, end man kan med eget fyr derhjemme. 

I praksis betyder det, at hvert oliefyret hus, der vælger fjernvarme, sparer klimaet for 5,7 tons CO2 om året. Hvis huset bruger naturgas, er tallet 3,9 tons.