Ung kvinde ligger på gulvet foran radiator og læser
Områder

Skallebølle

Vi planlægger at udvide til Skallebølle. Bor du i området, kan du blive skrevet op og blive kontaktet, når vi ved mere om projektet og prisen. Det er helt uforpligtende.

Kontakt os, hvis du vil med på listen
Milepæl
1. december, 2021

Mulig start for tilslutning ved tilstrækkelig tilmelding

Milepæl
29. januar, 2021

Nyt projektforslag indsendes til godkendelse hos til Assens Kommune primo 2021

Begivenhed
25. september, 2020

Opstart indsamling af tilkendegivelser

Priser og finansiering

Hvad koster det at blive tilsluttet fjernvarme i Skallebølle?

Ny tilskudspulje gør det billigere end aldrig før at få fjernvarme
Der er en ny tilskudspulje på vej, som vil gøre det langt billigere at skifte til fjernvarme.

Tilskudspuljen er en del af klimaaftalen af juni 2020, der skal sænke CO2-udledningen i Danmark. Med aftalen er partierne enige om, at olie- og gasfyr skal udfases inden 2030. Og grøn fjernvarme er udpeget til at være en af fremtidens opvarmningsformer.

Tilskuddet forventes at være i størrelsesordenen 20.000 kr. per installation. Vi kender dog endnu ikke de nærmere detaljer.

Herunder kan du se priseksempler på omlægning til fjernvarme uden det kommende tilskud.

Priseksempler for nuværende naturgaskunder

Antal m2 og længde på stikledning i m Pris i kr.
Tilslutning af ejendom på 110 m2 og 10 m stikledning fra skel 31.027
Tilslutning af ejendom på 130 m2 og 15 m stikledning fra skel 38.075
Tilslutning af ejendom på 150 m2 og 20 m stikledning fra skel 45.123Prisen bør tillægges fra 16.000 kr. til indvendigt rørarbejde samt cirka 8.000 kr. til afbrydelse af gasstik.

Du kan komme i gang for 2.500 - 5.000 kr. Resten kan finansieres over varmeregningen. Læs mere om finansiering her.

Spørgsmål og svar

Mit fyr er ikke ret gammelt - skal jeg skifte?

Du kan få lagt et fjernvarmestik ind til huset uden at blive tilsluttet fjernvarme - og vente med at aftage varme i op til fem år. På denne måde skal du kun betale en del af tilslutningen her og nu.

Fordele ved denne løsning:

  • Du får fjernvarmestikket med opstartsrabat
  • Du kan fortsætte med dit fyr nogle år endnu
  • Du kan hurtigt skifte til fjernvarme, hvis fyret går i stykker
  • Du kan vente med at betale restbeløbet, til du bliver tilsluttet fjernvarme
  • Du er med til at sikre, at fjernvarmen kommer til dit område

 

Priseksempel for et hus med gasfyr
Et hus på 130 m2 og 15 m stikledning

Tilslutningsbidrag: 18.784 kr.
Årligt gebyr i forbindelse med frostsikring: 300 kr.

Når du ønsker at aftage varme, skal du betale restbeløbet (byggemodningsbidraget). Dette skal ske senest fem år efter, at du har fået etableret fjernvarmestikket.

Restbeløb til betaling, når der åbnes for fjernvarmen: 12.250 kr.

Hvorfor er fjernvarme billigere end andre opvarmningsformer?

Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas og olie viser, at fjernvarmen har været mærkbart billigst over en lang årrække. Det skyldes flere forhold:

  • Fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra el-produktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder - for eksempel affald, biomasse og sol. Dermed er fjernvarme ikke ensidigt afhængig af olie, kul og gas, hvor der jævnligt er store prisudsving.
  • I modsætning til andre opvarmningsformer er fjernvarmen et fælles varmesystem, hvor energikilderne kan udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg. Fjernvarmekunderne deler udgifterne til drift, vedligehold og udvikling.
Hvorfor er fjernvarme nemt og sikkert?

Det er fjernvarmeselskabet, der har ansvar for driften. Det betyder, at man som fjernvarmekunde ikke skal bekymre sig, om der er varme nok.

Fra fjernvarmeværkerne pumpes det varme fjernvarmevand ud til kunderne i højisolerede rør under jorden. I husene bliver det varme vand brugt i radiatorer og til at opvarme brugsvandet via en varmeveksler eller varmtvandsbeholder. Her giver det varme fjernvarmevand sin varme videre til det vand, der kommer ud af vandhanerne. Fra husene løber fjernvarmevandet tilbage til fjernvarmeværket i afkølet form. Fjernvarmevandet cirkulerer på denne måde hele tiden i et lukket rørsystem.

Både produktion og fjernvarmerør bliver overvåget døgnet rundet, så varmeafbrydelser er sjældne.

Hvorfor er fjernvarme grøn fornuft?

År for år fylder de vedvarende energikilder mere, og det reducerer vores CO2-udslip i stor skala.

Når vi udleder CO2, forstærker vi den globale opvarmning. Men vi har brug for at opvarme vores boliger og brugsvand. Derfor er det vigtigt at få mest mulig varme med mindst muligt CO2-udslip.

Det er her, fjernvarmen har sin styrke. Den bruger overskudsvarmen fra el-produktion og affaldsforbrænding, og den kan baseres på alt fra flis og halm til sol og biogas. Når fjernvarmen bliver produceret på olie og naturgas, udnytter den også energien langt mere effektivt, end man kan med eget fyr derhjemme. 

I praksis betyder det, at hvert oliefyret hus, der vælger fjernvarme, sparer klimaet for 5,7 tons CO2 om året. Hvis huset bruger naturgas, er tallet 3,9 tons.