Nye områder

Ask- og Ahornvænget i Søndersø

Vi udvider til Ask- og Ahornvænget i Søndersø. Bor du i området, kan du nu tilmelde dig fjernvarme
Tilmeld dig fjernvarme
Milepæl
6. maj, 2024

Vi åbner for tilmelding til fjernvarme på Ask- og Ahornvænget

Nyheder

Priser og finansiering

Fjernvarme Fyn har ansøgt og opnået tilskud til projektet på Ask- og Ahornvænget i Søndersø.

Herunder kan du se priserne for at blive tilsluttet fjernvarmen på Ask- og Ahornvænget.

Du kan vælge mellem to betalingsmodeller:

  1. Betaling over abonnement
  2. Kontant betaling

 

1. Betaling af tilslutning over abonnement

 

Boligareal + kælder 25 % Tilslutningspris med abonnement i 20 år
m2 kr./måned
0-99 392
100-199 506
200-300 617

Tilslutningsprisen vil blive opkrævet over varmeregningen i 20 år. Derefter bortfalder den.

Tilbudsprisens maksimale stikledningslængde er 20 meter. Ved længere stik afregnes 1.325 kr./meter, som betales som et engangsbeløb, inden arbejdet begyndes.

Fjernvarme Fyn forbeholder sig retten til årligt at indeksregulere ovenstående abonnementspriser efter nettoprisindekset i Danmarks Statistik.

Til beløbet for tilslutning skal tillægges 20.000 - 30.000 kr. til den indvendige installation. Du skal indhente tilbud på dette arbejde hos din VVS-installatør.

Eksempel på samlet økonomi med fjernvarme og abonnement for et hus på 130 m2, som i dag bruger 1.500 m3 gas/ år:

Fremtidig årlig betaling til Fjernvarme Fyn:

Bidrag   Kr.
Energibidrag 138,75 kr./GJ ∙ 64,8 GJ = 8.991
Transportbidrag 3,50 kr./m3 ∙ 516 m3 = 1.806
Effektbidrag 12,5 kr./m2 ∙ 130 m2 1.625
Målerbidrag   325
Tilslutningspris/abonnement* 506 kr./måned ∙ 12 måneder = 6.072
I alt   18.819

* Tilslutningspris/abonnement skal betales de første 20 år.

De årlige bidrag betales med fire lige store aconto afregninger med en årlig slutafregning per 31. december.

 

2. Betaling af tilslutning kontant

 

Boligareal + kælder 25 % Tilslutningspris
m2 Engangsbeløb i kr.
0-99 94.030
100-199 121.313
200-300 148.109

Tilbudsprisens maksimale stikledningslængde er 20 meter. Ved længere stik afregnes 1.325 kr./meter, som betales som et engangsbeløb, inden arbejdet begyndes.

Fjernvarme Fyn forbeholder sig retten til at indeksregulere ovenstående priser efter nettoprisindekset i Danmarks Statistik.

Til beløbet for tilslutning skal tillægges 20.000 - 30.000 kr. til den indvendige installation. Du skal indhente tilbud på dette arbejde hos din VVS-installatør.

Eksempel på samlet økonomi med fjernvarme og betaling af tilslutning med det samme for et hus på 130 m2, som i dag bruger 1.500 m3 gas/år:

Fremtidig årlig betaling til Fjernvarme Fyn:

Bidrag   Kr.
Energibidrag 138,75 kr./GJ ∙ 64,8 GJ = 8.991
Transportbidrag 3,50 kr./m3 ∙ 516 m3 = 1.806
Effektbidrag 12,5 kr./m2 ∙ 130 m2 1.625
Målerbidrag   325
Tilslutningspris Er betalt kontant 0
I alt   12.747

De årlige bidrag betales med fire lige store aconto afregninger med en årlig slutafregning per 31. december.

Spørgsmål og svar

Koordinerer I med fibernet, når der skal graves og reetableres?

Ja, vi forsøger så vidt muligt at koordinere.

Kan fjernvarmerør ligge sammen med andre rør/ledninger for eksempel kloakrør?

Vi placerer normalt ikke fjernvarmerør over eller under andre rør, da det vil være for besværligt, hvis et af rørene skal repareres eller omlægges.

Hvad med min indkørsel, når I graver den op?

Vi graver en rende fra vejen og ind til den aftalte stikplacering. Når stikledningen er etableret, sørger vi for at dække renden, så græs, genplante og lægge fliser igen. Og det er indregnet i tilslutningsprisen.

Starter I med det samme, når I har 75 % tilslutning?

Ja, så snart vi når 75 % tilslutning, går vi i gang.

Skal gasfyret blive siddende, indtil fjernvarmerørene er klar til at blive koblet til?

Ja, vi giver besked, når jeres VVS-installatør kan nedtage gasfyret og tilslutte fjernvarmen.

Hvordan afmelder jeg naturgas?

Du kan læse mere om afmelding af naturgas på Energistyrelsens hjemmeside her:
ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen

 

Hvis man vil skifte fra fjernvarme til en anden varmekilde på et tidspunkt - koster det så noget at komme af igen?

Ja, afbrydelsen er kostægte, så man vil få et tilbud på, hvad det vil koste på den pågældende adresse. På mindre veje koster det typisk cirka 10.000 kr. Er der tale om frakobling i store landeveje, kan det koste cirka 50.000 kr.

Er det husarealet inden for klimaskærmen, der gælder – det vil sige f.eks. uden garage?

Ja, det er beboelsesarealet (det der står i BBR) + 25 % af eventuel kælder, der bruges i beregningen.

Skal der være varmtvandsbeholder eller må der bruges gennemstrømningsvandvarmer?

Vi anbefaler varmtvandsbeholder og fraråder generelt brugen af varmevekslere/ gennemstrømningsvandvarmere. Det skyldes, at vores ledningsnet ikke er dimensioneret med henblik på anvendelse af sådanne vandvarmere. Det må derfor kunne forventes, at der visse steder og på nogle tidspunkter vil være manglende forsyning til gennemstrømningsvandvarmere.

Hvor stor varmtvandsbeholder skal man vælge?

Fjernvarme Fyn anbefaler en 110 liters beholder til en gennemsnitsfamilie på fire, men har man badekar eller stort forbrug, vil vi anbefale en 160 liters beholder.

Er der et månedligt abonnement på varmen, eller er det kun den reelle udgift, man betaler for?

Man betaler et acontobeløb, som gøres op efter aktuelt forbrug.

Hvor lang tids binding er der på tilslutning ved tilmelding til fjernvarme i tilfælde af, at projektet forsinkes eller udskydes?

Vil man gerne ud af aftalen, holder vi ikke på nogen.

Hvordan er man sikret i forhold til eventuelle prisstigninger over de næste år?

Ved tilslutning til fjernvarme kan man ikke vælge mellem flere leverandører, som det er tilfældet med olie, gas, træpiller og el. Men historisk er fjernvarme fra Fjernvarme Fyn langt den mest prisstabile varmekilde.

Målertype

Batteriforsynet måler

Vi gør opmærksom på, at fjernvarmemålerne i dit område er batteriforsynede. Ved tilslutning af dit fjernvarmeanlæg til fjernvarme, skal du derfor ikke kontakte en elektriker.

 

Batteriforsynet måler

Foto: Batteriforsynet måler Multical 403