Regler og vilkår

Hvilke regler og retningslinjer er gældende?

Læs Fjernvarme Fyns bestemmelser og retningslinjer for etablering af fjernvarme
Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering
Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering
Retningslinjer for etablering af fjernvarmestik
Regler for regulering af fjernvarmeforbrug
Notat om arbejde i krybekælder
Nyanlæg Vejledning

Vejledning til udførelse af ledningsanlæg, krav til arbejdsområde, information om foringsrør og forlænger med mere.

Info til elektrikere

Vejledning til montering af elektroniske varmemålere.

Udvidet målerservice

Du kan få aflæst din måler på timeniveau mod en forhøjelse af målergebyret.

Brev til frisører

Information om varmt vand ved varmeafbrydelser.

Korrekt opsætning af strømforsynet fjernvarmemåler
Korrekt opsætning af batteriforsynet fjernvarmemåler

Vi benytter batteriforsynet fjernvarmemåler i Søndersø, Nr. Broby og Vissenbjerg

Korrekt målermontering

Vejledning til opbygning og tilslutning af fjernvarmeanlæg.

Retningslinjer for mængdebegrænsere

Retningslinjer for hvilke kunder der kan tilbydes afregning af fast bidrag via en mængdebegrænser.

Grav-selv-arbejde

Brev til bygherrer, rådgivere, installatører med flere om grav-selv-arbejde.

Gennemstrømningsvandvarmere

Information om brug af gennemstrømningsvandvarmere i Fjernvarme Fyns forsyningsområde.