Samfundsansvar og verdensmål

Vi bakker naturligvis op om FN’s ambitiøse verdensmål.

Og vi har valgt at fremhæve mål nummer 7, der handler om bæredygtig energi. For her kan vi gøre en vaskeægte forskel. Vi er nemlig gode til at lave varme på en fornuftig og samfundsansvarlig måde. Og det vil vi blive endnu bedre til fremover.

Vi forsøger naturligvis også at inddrage de øvrige af FN’s målsætninger i vores daglige arbejde.

Men vi tror på, at den store forskel skabes med en fokuseret indsats. Og som leverandør af fremtidens varmeløsninger vælger vi derfor at koncentrere vores mange ambitiøse projekter om mål nummer 7: Bæredygtig energi.

Vi inviterer dig til at læse om nogle af vores indsatser i det følgende.

Bæredygtig energi

En grønnere fremtid uden kul

Fossile brændsler og bæredygtig energi rimer ikke. Derfor siger vi farvel til kullene i foråret 2023.

Bæredygtig energi handler om at sende mindre CO2 ud i atmosfæren. Derfor er afskeden med kul et afgørende bidrag til Verdensmål nummer 7.

I takt med udfasningen af kul tager vi en bred pallette af både nye og velkendte teknologier i brug, som er klimavenlige og fremtidssikrede.

Du kan læse meget mere om de mange forskellige projekter her.

Overskudsvarme sparer på ressourcerne

Bæredygtig energi handler også om at bruge ressourcerne bedre. Det gør vi blandt andet ved at udnytte overskudsvarmen fra en lang række industrivirksomheder til fjernvarme.

Fjernvarme Fyn har allerede slået flere Danmarksrekorder med store varmepumpeanlæg. Med Tietgenbyens Varmecentral har vi faktisk verdensrekorden med det første anlæg, som udnytter overskudsvarme fra et datacenter i stor skala.

De nye varmepumper bliver drevet af el og baserer sig på et bredt spektrum af energikilder, der bliver opgraderet til fjernvarme.

Samtidig har vi fokus på at udnytte de bedste og de lokale varmekilder først. Det gælder for eksempel også overskudsvarme fra spildevandsrensning, fra kedler på vores store produktionsanlæg og meget mere. Alle lokale varmekilder vil blive udnyttet.

Du kan læse meget mere om, hvilke virksomheder vi modtager overskudsvarme fra her.

Varmepumper og overskudsvarme spiller en afgørende rolle i fremtidens grønne varmeforsyning. Læs mere om vores planer frem mod 2023 her.

Samfundsansvar

CSR-redegørelse og CSR-politik

Du kan læse om, hvordan vi arbejder med samfundsansvar i vores CSR-redegørelse og i vores CSR-politik.

Certifikat DS 49001 Samfundsmæssigt ansvar

Fjernvarme Fyn er certificeret efter Dansk Standard 49001 Samfundsmæssigt ansvar.