Priser og finansiering

Her på siden kan du se forbrugspriser for både private og erhverv. Du kan se priseksempler på tilslutning til fjernvarme. Og du kan læse om vores låneordning.
Generelt Ekskl. moms Inkl. moms
Årligt målerbidrag pr. enhed 260,00 kr. 325,00 kr.
Pr. GJ forbrugt energi * 111,00 kr. 138,75 kr.
Pr. MWh forbrugt energi * 399,60 kr. 499,50 kr.
Pr. m3 målt fjernvarmevand * 2,80 kr. 3,50 kr.
Effektbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
Alm. fast betaling pr. m2 areal **
1 - 1.000 m2 10,00 kr. 12,50 kr.
Særligt tillæg for Ferritslev Fjernvarme (01/01/18 - 01/01/28) Ekskl. moms Inkl. moms
Pr. m2 BBR-areal 25,60 kr. 32,00 kr.
Generelt Ekskl. Moms Inkl. Moms
Årligt målerbidrag pr. enhed kr. 260,00 kr. 325,00
Pr. GJ forbrugt energi* kr. 111,00 kr. 138,75
Pr. MWh forbrugt energi* kr. 399,60 kr. 499,50
Pr. m3 mål fjernvarmevand* kr. 2,80 kr. 3,50
Effektbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
Alm. fast betaling pr. m2 areal**
1 - 1.000 m2 kr. 10,00 kr. 12,50
1.001 - 3.000 m2 kr. 9,00 kr. 11,25
3.001 - 7.000 m2 kr. 8,00 kr. 10,00
Over 7.000 m2 kr. 7,00 kr. 8,75
Betaling for mængdebegrænser (min. 0,5 m3/time) Ekskl. moms
Ejendomme med meget afvigende varmebehov kan tilsluttes med mængdebegrænser. Mængdebegrænserens størrelse beregnes af ejerens rådgiver ud fra ejendommens reelle maksimale varmebehov.
Årlig belastning ved
0,5 - 3,0 m3/time kr. 6.000,00 pr. m3
3,1 - 8,0 m3/time kr. 18.000,00 for 3 m3 + 5.250,00 pr. yderligere m3
8,1 - 20,0 m3/time kr. 44.250,00 for 8 m3 + 4.500,00 pr. yderligere m3
Over 20,0 m3/time kr. 98.250,00 for 20 m3 + 3.750,00 pr. yderligere m3

* Priserne indeholder statsafgifter
** Maks. 4,0 m i etagehøjde

Tilslutning til fjernvarme - priseksempler

Pris for tilslutning i nye fjernvarmeområder

Læs mere om pris og vilkår under de enkelte områder:

Skallebølle Syd

Spedsbjerg

Allerup

Tokkerodparken i Morud

Æblekvarteret i Morud

Folehaven og Sundruse i Søndersø

Lykkebovej og Kappendrupvej

Allested-Vejle

Årslev/ Sdr. Nærå

Nr. Lyndelse/ Nr. Søby

Vissenbjerg Nord

Skallebølle

 

Priseksempler for kunder i eksisterende fjernvarmeområde

Antal m2 og længde på stikledning i m Pris i kr.
Tilslutning af ejendom på 110 m2 og 10 m stikledning fra skel 54.242
Tilslutning af ejendom på 130 m2 og 15 m stikledning fra skel 63.825
Tilslutning af ejendom på 150 m2 og 20 m stikledning fra skel 73.408


Prisen bør tillægges fra 18.000 kr. til indvendigt rørarbejde samt cirka 8.000 kr. til afbrydelse af gasstik eller 5.000 kr. til fjernelse af tom olietank.

Husk, at du som naturgaskunde kan søge om tilskud til at blive afkoblet naturgas hos Evida.

Læs mere på Evidas hjemmeside